INFORMACE PRO ŽADATELE Z OP PIK

12. 12. 2015 | Archiv IS KP14+

Pokud má žadatel vyplněnou Žádost o podporu (plnou žádost), finalizovanou a elektronicky podepsanou a má nastaveno automatické podání žádosti, Žádost o podporu se automaticky podá v okamžik, kdy je na výzvě nastaveno zahájení příjmu Žádostí o podporu. Pokud má žadatel nastaveno ruční podání, zobrazí se na liště tlačítko „Podání“, které musí žadatel stisknout, aby došlo k podání žádosti.