Archiv IS KP14+

Upozornění na systémovou chybu MS2014+
12. 04. 2017
Vážení žadatelé, z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci IS KP14+ nelze v současné době otevírat a nahrávat žádné soubory a generovat tiskovou sestavu Žádosti o podporu. Pokud kvůli této chybě nemůžete zajistit včasné podání Žádosti o podporu vrácené k doplnění či Vážení žadatelé, z důvodu výskytu systémové chyby v aplikaci IS KP14+ nelze v současné době otevírat a nahrávat žádné soubory a generovat tiskovou sestavu Žádosti o podporu. Pokud kvůli této chybě nemůžete zajistit včasné podání Žádosti o podporu vrácené k doplnění či opravě, informujte prosím Vašeho projektového manažera depeší. Pokud kvůli této chybě nemůžete zajistit včasnou registraci nové Žádosti o podporu, pošlete prosím na adresu programy@agentura-api.cz popis problému spolu s printscreeny chybových hlášek a hash kódem projektu. Děkujeme za spolupráci.
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK
31. 08. 2016
V době 3. 9. 2016 od 18:00 do neděle 4. 9. 2016 do 8:00 bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+. Po tuto dobu bude prostředí nedostupné. Jakákoliv případná činnost nebo data vložená do MS2014+ v této době budou ke konci okna údržby smazána. V době 3. 9. 2016 od 18:00 do neděle 4. 9. 2016 do 8:00 bude prováděna mimořádná údržba na produkčním prostředí MS2014+. Po tuto dobu bude prostředí nedostupné. Jakákoliv případná činnost nebo data vložená do MS2014+ v této době budou ke konci okna údržby smazána.
UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍJEMCE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA I
07. 07. 2016
Vážení příjemci z programu Technologie – Výzva I, z důvodů systémové náročnosti aplikace IS KP14+ bude možné podávat žádosti o platbu v programu Technologie – Výzva I od 11.7.2016. Děkujeme za pochopení. Agentura pro podnikání a inovace Vážení příjemci z programu Technologie – Výzva I, z důvodů systémové náročnosti aplikace IS KP14+ bude možné podávat žádosti o platbu v programu Technologie – Výzva I od 11.7.2016. Děkujeme za pochopení. Agentura pro podnikání a inovace
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK
24. 06. 2016
Vážení žadatelé, z důvodu končící platnosti certifikátu pro podpis aplikace bude v pondělí 27.6.2016 v rámci aktualizační instalace MS2014+ nasazena nová verze nástroje TescoSW Elevated Trust Tool. Pro fungující podepisování certifikátem z úložiště certifikátů je nutné, aby si Vážení žadatelé, z důvodu končící platnosti certifikátu pro podpis aplikace bude v pondělí 27.6.2016 v rámci aktualizační instalace MS2014+ nasazena nová verze nástroje TescoSW Elevated Trust Tool. Pro fungující podepisování certifikátem z úložiště certifikátů je nutné, aby si žadatelé přeinstalovali nástroj TescoSW Elevated Trust Tool. Postup je uveden zde: https://mseu.mssf.cz/ pod volbou HW a SW požadavky v levé navigační liště.
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE – Posun termínu příjmu žádostí o podporu ve výzvách původně končících 29. 2. 2016
24. 02. 2016
Řídicí orgán oznamuje posun termínu příjmu žádostí o podporu u uvedených programů podpory Vážení žadatelé o podporu z OP PIK, s ohledem na skutečnost, že některým žadatelům se nedaří již od 22. 2. 2016 uzavřít vložení žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (jde o

Řídicí orgán oznamuje posun termínu příjmu žádostí o podporu u uvedených programů podpory

Vážení žadatelé o podporu z OP PIK,

s ohledem na skutečnost, že některým žadatelům se nedaří již od 22. 2. 2016 uzavřít vložení žádosti o podporu v monitorovacím systému MS2014+ (jde o nemožnost vložit správný rozpad financování projektu v případě, kdy rozpočet se oproti částce uvedené v předběžné žádosti změnil) a tento technický problém systému se jeho provozovateli podařilo odstranit až po pěti dnech, Řídicí orgán OP PIK rozhodl o posunutí termínu pro ukončení příjmu žádostí o podporu z původně 29. 2. 2016 23.59 hod. do 7. 3. 2016 do 14.00 hod.

Toto prodloužení se týká následujících vyhlášených výzev:

01_15_019
APLIKACE I. VÝZVA – S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
01_15_018
APLIKACE I. VÝZVA – BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE
01_15_013
PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU – I. VÝZVA
01_15_012
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-ROZVOJ KLASTRU
01_15_011
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – I. VÝZVA  – BUDOVÁNÍ A MODERNIZACE
01_15_009
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-INTERNACIONALIZACE
01_15_008
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-SDÍLENÁ INFRASTRUKTURA
01_15_007
SPOLUPRÁCE-KLASTRY-I. VÝZVA-KOLEKTIVNÍ VÝZKUM
01_15_006
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY I. VÝZVA – ZŘIZOVÁNÍ A PROVOZ CENTER SDÍLENÝCH SLUŽEB
01_15_005
ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – I. výzva – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ
01_15_003
ŠKOLICÍ STŘEDISKA I. VÝZVA
01_15_002
POTENCIÁL I. VÝZVA

Stejně tak se posunuje na 7. 3. 2016 do 14.00 hod. i příjem předběžných žádostí o podporu v následujících vyhlášených výzvách:

01_15_041
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita d)
01_15_040
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita c)
01_15_039
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita b)
01_15_027
SMART GRIDS II. (Přenosová síť) – I. výzva
01_15_026
SMART GRIDS I. (Distribuční sítě) – I. výzva – aktivita a)
01_15_025
ÚSPORY ENERGIE V SZT

Opravená verze bude ze strany provozovatele nasazena do produkčního prostředí dne 26. 2. 2016 o půlnoci. Kdo se s daným problémem setkal, měl by mít možnost už od 27. 2. 2016 svou žádost do systému bez problému vložit a uzavřít. K technickému provedení posunu původního termínu 29. 2. 2016 na 7. 3. 2016 dojde v pondělí 29. 2. 2016 mezi 7.30 a 8.00 hod. V tuto dobu nedoporučujeme žadatelům pracovat s projekty pro OP PIK v monitorovacím systému, protože produkční prostředí MS2014+ bude v tuto dobu pro žadatele z OP PIK nefunkční.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK
22. 02. 2016
Vážení žadatelé, aktuálně nelze provést Rozpad financí na záložce Přehled zdrojů financování v aplikaci IS KP14+. Doporučujeme žadatelům, aby prostřednictvím depeše v IS KP14+ informovali svého projektového manažera o nemožnosti podání žádosti o podporu z tohoto technického důvodu Vážení žadatelé, aktuálně nelze provést Rozpad financí na záložce Přehled zdrojů financování v aplikaci IS KP14+. Doporučujeme žadatelům, aby prostřednictvím depeše v IS KP14+ informovali svého projektového manažera o nemožnosti podání žádosti o podporu z tohoto technického důvodu (a uložili si printscreen chybové hlášky). Dodavatel systému na odstranění chyby intenzivně pracuje, o opětovném fungování Rozpadu financí a dalším postupu Vás budeme informovat.
INFORMACE PRO ŽADATELE Z PROGRAMU SPOLUPRÁCE – KLASTRY OP PIK
05. 02. 2016
Vážení klastroví manažeři, rádi bychom vás upozornili, že 1. března 2016 by měla být vyhlášena specifická výzva programu Spolupráce – klastry na aktivitu kolektivní výzkum. Výzva bude otevřena pouze pro projekty realizované prostřednictvím sítě Cornet. Aktuální výzva Cornet je Vážení klastroví manažeři, rádi bychom vás upozornili, že 1. března 2016 by měla být vyhlášena specifická výzva programu Spolupráce – klastry na aktivitu kolektivní výzkum. Výzva bude otevřena pouze pro projekty realizované prostřednictvím sítě Cornet. Aktuální výzva Cornet je otevřena do 31. 3. 2016. Více informací najdete na stránkách www.cornet-era.net. Pro nahlášení do výzvy je třeba nalézt partnera ze zemí uvedených u aktuální výzvy. Partneři podají společný projekt a poté každý podá žádost do příslušného národního programu  (tj. v ČR II. výzva Spolupráce – klastry) pro zajištění financování vlastních nákladů spojených s projektem.
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z OP PIK – Ukončení příjmu Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI – Výzva I
20. 01. 2016
Vážení žadatelé, dovolujeme si vás informovat, že dne 26. 1. 2016 v 9:00 hod. bude v souladu s pravidly Výzvy ukončen příjem Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI I. Požadovaná alokace v podaných žádostech již dosáhla hranice 2,5 mld Kč. Vážení žadatelé, dovolujeme si vás informovat, že dne 26. 1. 2016 v 9:00 hod. bude v souladu s pravidly Výzvy ukončen příjem Žádostí o podporu v programu NEMOVITOSTI I. Požadovaná alokace v podaných žádostech již dosáhla hranice 2,5 mld Kč.
UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA III
19. 01. 2016
Vážení žadatelé, dovolujeme si vás informovat, že dne 19. 1. v 8:00 hod. došlo v souladu s pravidly Výzvy k ukončení příjmu žádostí o podporu v programu Technologie – Výzva III z důvodu dosažení alokace 3 mld. Kč. Není tedy již možné v rámci této výzvy podat žádost o podporu.

Vážení žadatelé,

dovolujeme si vás informovat, že dne 19. 1. v 8:00 hod. došlo v souladu s pravidly Výzvy k ukončení příjmu žádostí o podporu v programu Technologie – Výzva III z důvodu dosažení alokace 3 mld. Kč. Není tedy již možné v rámci této výzvy podat žádost o podporu. Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE Z PROGRAMU TECHNOLOGIE – VÝZVA III
12. 01. 2016
Vážení žadatelé, v souvislosti s právě probíhajícím příjmem žádostí o podporu v programu Technologie III Vás informujeme, že jejich příjem je garantován poskytovatelem dotace pouze do 19.1.2016 do 8:00. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji objemu již podaných žádostí lze Vážení žadatelé, v souvislosti s právě probíhajícím příjmem žádostí o podporu v programu Technologie III Vás informujeme, že jejich příjem je garantován poskytovatelem dotace pouze do 19.1.2016 do 8:00. S přihlédnutím k aktuálnímu vývoji objemu již podaných žádostí lze očekávat, že podmínka pro zastavení příjmu žádostí při dosažení alokace 3 mld. Kč bude do této doby naplněna a podání žádostí po 8:00 dne 19.1.2016 nebude již možné.