Upřesnění k obecné dokumentaci k výzvám vyhlášeným dne 15. 12. 2015 – dokument Vymezení zvýhodněných regionů

22. 12. 2015 | IS KP14+

Pro výzvy OP PIK vyhlášené dne 15. prosince 2015, jmenovitě 1. výzva Spolupráce — Technologické platformy, 1. výzva Služby infrastruktury, 1. výzva Obnovitelné zdroje energie, 2. výzva Inovace: Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví se upřesňuje společný dokument k těmto výzvám „Vymezení zvýhodněných regionů“, kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází z usnesení vlády č. 826/2015 o postupu přípravy koncepce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.

Obdobně se ve 3. výzvě Technologie upravuje seznam podporovaných regionů obsažený ve Specifické příloze č. 2 výzvy, kde se mezi hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013 doplňuje Karlovarský kraj. Tato úprava vychází rovněž z usnesení vlády č. 826/2015. Odpovídajícím způsobem se pro 3. výzvu Technologie upravuje Specifická příloha č. 3 výzvy týkající se kritérií pro hodnocení.

Obecná dokumentace k výzvám je k dispozici zde.