API partnerem veletrhu Věda Výzkum Inovace

03. 01. 2017 | Články

Zúčastněte se druhého ročníku Veletrhu Věda Výzkum Inovace (VVVI), jehož partnerem je i Agentura pro podnikání a inovace. Prezentujte své výsledky a svoji činnost v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na VVVI 2017, který se bude konat 28. 2. – 2. 3. 2017 v areálu BVV v Brně.

VVVI vytváří novou interdisciplinární platformu propojující vědeckou a výzkumnou sféru s podnikatelským prostředím. Jedná se o unikátní veletrh určený pro inovativní firmy, výzkumné organizace, univerzity, ale též pro odbornou i laickou veřejnost, který nabízí příležitost získat komplexní informace z oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program – konference, semináře zaměřené například na dotační programy pro oblast výzkumu a inovací a na ochranu průmyslového vlastnictví, networkingová setkání či panelové diskuze. Probírána budou témata jako: Průmysl 4.0, Smart Cities, znalostní transfer a jeho aktuální trendy, sdílená ekonomika, 3D tisk, nanotechnologie a další.

Uvažujte o účasti? Příležitost pro vystavovatele VVVI 2017

Možnosti prezentace na VVVI 2017 a další informace naleznete zde: Pozvánka na VVVI 2017

Přihlásit se na veletrh je možné zde: Registrační formulář 

V případě dotazů prosím kontaktujte pořadatele na info@vvvi.cz