Navýšení alokace Výzvy I programu Aplikace

04. 01. 2017 | Novinky

Řídicí orgán OP PIK rozhodl na základě výrazného převisu kvalitních projektů v rámci Aplikace – Výzva I a s ohledem na usnesení vlády ČR č. 411/2016 k výroční zprávě o implementaci Dohody o partnerství v programovém období let 2014 až 2020 o navýšení alokace Výzvy I programu Aplikace OP PIK o 2 mld. Kč, z nichž 400 mil. Kč bude určeno pro velké podniky. Z nově stanovené celkové alokace Výzvy I programu Aplikace (4 mld. Kč) bude pro velké podniky určena podpora do výše 1,2 mld. Kč.