API na veletrhu infoTherma 2019

29. 01. 2019 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v lednu prezentovala programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) na 26. ročníku veletrhu infoTherma, který se konal na výstavišti Černá louka v Ostravě. Veletrh je zaměřen na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 26 tisíc návštěvníků. Na stánku agentury mohli návštěvníci zdarma konzultovat možnosti čerpání dotací na úsporu energie i na další oblasti podnikání podporované OP PIK.

„Potěšil nás zájem návštěvníků o programy dotační podpory pro projekty na úsporu energií. Celkem jsme zájemcům poskytli 84 konzultací,“ uvedla Lada Kratochvílová z regionální ostravské kanceláře API, která prezentaci agentury na veletrhu zajišťovala.

Největší zájem byl o program Úspory energie resp. o dvě aktuálně vyhlášené výzvy z tohoto programu – Výzvu IV a Výzvu II, která je speciálně zaměřená na energeticky efektivní budovy.

Během třetího dne veletrhu uspořádala API seminář „Možnosti podpory projektů efektivnějšího nakládání s energiemi z OP PIK“, kterého se zúčastnilo 41 zájemců o dotace z řad podnikatelů. S možnostmi čerpání dotační podpory seznámili účastníky odborníci z API z Oddělení úspor energií a OZE a Oddělení distribučních a přenosových sítí. Prezentace API ze semináře si můžete stáhnout zde.

 

Fotogalerie

3C7I9683