Programy podpory

Inovace
Inovace

pořízení výrobních technologií, zařízení, know-how a licencí pro realizaci projektů navazujících na ukončený výzkum a vývoj; ochrana duševního vlastnictví

Potencial
Potenciál

založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací

Aplikace
Aplikace

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

Partnerstvi znalostniho transferu
Partnerství znalostního transferu

partnerství mezi organizací pro výzkum a šíření znalostí a malým a středním podnikem za účelem transferu odborných znalostí

Spoluprace
Spolupráce

podpora rozvoje klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí

Inovacnivouchery
Inovační vouchery

nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných organizací a certifikovaných zkušeben

Sluzby infrastruktury
Služby infrastruktury

výstavba, provoz či rozšíření prostor inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, podnikatelské inkubátory, inovační centra)

Proof of Concept
Proof of Concept

aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi

Technologie
Technologie

pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení

poradenstvi-500
Poradenství

poradenské služby pro začínající malé a střední podniky poskytované provozovateli inovační infrastruktury

Marketing
Marketing

individuální účasti malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích

Nemovitosti
Nemovitosti

modernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury a objektů typu brownfield

skolici strediska
Školicí střediska

výstavba a rekonstrukce školicích center, pořízení vybavení školicích prostor

Obnovitelne zdroje energie (OZE)
Obnovitelné zdroje energie

výroba a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů

uspory energie
Úspory energie

snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Smart grids I
Smart grids I

zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům

Nizkouhlikove technologie
Nízkouhlíkové technologie

zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Úspory energie v SZT
Úspory energie v SZT

rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla

Smart grids II
Smart grids II

výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí)

Vysokorychlostni internet
Vysokorychlostní internet

rozšíření infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace)

ICT a sdiene sluzby
ICT a sdílené služby

tvorba nových IS/ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb, budování a modernizace datových center