Smart grids II

Tento program podporuje výstavbu, posílení, modernizaci a rekonstrukci vedení přenosové soustavy a transformoven.

Cílem programu Smart grids II je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Bližší informace o programu naleznete v dokumentu Text programu Smart grids II. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.