Poradenství

Otevřené výzvy
  • V současné chvíli není otevřena žádná výzva

Cílem programu je poskytování poradenských služeb a služeb malým a středním podnikům prostřednictvím provozovatelů inovační infrastruktury a externích poradců oprávněných k této činnosti podle platných právních předpisů.

Poskytování poradenských služeb a služeb bude zaměřeno na začínající a rozvojové MSP s cílem přispět k rozvoji podnikatelských aktivit a zvýšit konkurenceschopnost MSP.

Více informací o programu naleznete v dokumentu Text programu Poradenství. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.