Školicí střediska

Otevřené výzvy
  • V současné chvíli není otevřena žádná výzva

Uvažujete o výstavbě nebo rekonstrukci školicího centra? Potřebujete zmodernizovat Vaše prostory pro vzdělávání zaměstnanců či pořídit školicí pomůcky? Jste malým a středním podnikem? Pokud ano, právě pro Vás je určen program Školicí střediska.

Bližší informace o programu naleznete v dokumentu Text programu Školicí střediska. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.

Upozornění pro příjemce z 13. 11. 2020:

V souvislosti s epidemií COVID-19 se Řídicí orgán OP PIK rozhodl u všech Výzev programu Školicí střediska umožnit na základě žádosti a relevantního zdůvodnění prodloužení doby udržitelnosti k naplnění indikátorů projektu až o 2 roky.

Pro účely dodržení podmínek poskytnutí podpory bude třeba, aby v takto prodlouženém období Příjemce dotace splnil závaznou Podmínku naplněnosti alespoň ve 3, resp. 5 letech dle konkrétní Výzvy. V praxi tedy ten, kdo nemůže např. za rok 2020 dodržet Podmínku naplněnosti, požádá o prodloužení doby udržitelnosti o 1 rok, v němž následně plnění ukazatele dodrží. Zažádat o tento typ změny (prodloužení doby udržitelnosti projektu) lze prostřednictvím Žádosti o změnu v systému ISKP14+ doplněné o relevantní zdůvodnění spadající do problematiky COVID-19.