Inovační vouchery

Jste malým a středním podnikem a chcete zahájit inovační aktivity prostřednictvím poradenských, expertních a podpůrných služeb od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo certifikovaných zkušeben? Jestliže ano, je pro Vás určen program Inovační vouchery.

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků.

Více informací o programu naleznete v dokumentu Text programu Inovační vouchery. Specifické podmínky budou stanoveny jednotlivými Výzvami.

Při tvorbě I. výzvy Inovační vouchery jsme spolupracovali s Jihomoravským inovačním centrem. Děkujeme za spolupráci.