Aktuality

27. 6. 2017

Regionální kancelář České Budějovice od 4. července 2017 na nové adrese

V období od 30. června do 3. července 2017 bude RK pro Jihočeský kraj uzavřena.

16. 6. 2017
15. 6. 2017

Upozornění pro žadatele do Výzvy III programu Potenciál

Řídicí orgán navyšuje část alokace Výzvy III programu Potenciál určenou pro velké podniky.

14. 6. 2017

Agentura pro podnikání a inovace konzultovala možnosti podpory z OP PIK na veletrhu v Ostravě

Zástupkyně agentury na akci poskytly celkem 26 osobních konzultací.

13. 6. 2017

Veletrh dotačních příležitostí přilákal do Karlových Varů šedesátku účastníků

O dotační programy Agentury pro podnikání a inovace byl velký zájem.

13. 6. 2017

API prezentovala možnosti podpory z OP PIK ve Středočeském inovačním centru

Účastníci se seznámili s podmínkami vybraných programů, v jejichž rámci budou v nadcházejících měsících vyhlášeny nové výzvy.

8. 6. 2017

Aktualizace postupu vyplnění zpráv z realizace – přepočet CBA

Doporučený postup při chybě „Nebyl proveden přepočet CBA“ u finalizace zpráv z realizace v MS2014+.

8. 6. 2017

Vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP PIK

Aktuální verze dokumentu vstoupila v platnost 8. 6. 2017.