Aktuality

25. 9. 2017

V Pardubicích proběhl seminář Podpora výzkumu a vývoje v OP PIK

Regionální kancelář Agentury pro podnikání a inovace pro Pardubický kraj představila činnost agentury, OP PIK s důrazem na prioritní osu 1.

22. 9. 2017

Vyhlášena Výzva III programu Obnovitelné zdroje energie

Příjem Žádostí o podporu bude zahájen k datu 22. září 2017.

21. 9. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července do 17. října 2017.

21. 9. 2017

Navýšení alokace Výzvy III programu Inovace

Řídící orgán navyšuje alokaci Výzvy III programu Inovace o 500 mil. Kč.

20. 9. 2017

Oznámení pro příjemce dotace z programů prioritní osy 1 OP PIK

MPO zveřejnilo oznámení k problematice článku 61 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 u PO1 OP PIK.

18. 9. 2017

Seznamte se: Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 17. července do 17. listopadu 2017.

13. 9. 2017

Agentura pro podnikání a inovace hostila delegaci z Ministerstva hospodářství Bulharské republiky

Pracovníci bulharského řídicího orgánu OP Inovace a konkurenceschopnost určeného pro podnikatele v Bulharsku se zajímali o nastavení českého OP PIK.