Zelená informační linka API pomohla v roce 2016 vyřešit více než 11 tisíc dotazů

08. 02. 2017 | Články

 
V roce 2016 odpověděli pracovníci Agentury pro podnikání a inovace (API) na Zelené informační lince celkem 11 374 hovorů.

Nejvíce volajících zvládli odbavit v měsících lednu a listopadu. V obou těchto měsících odpovídali na téměř 1 500 dotazů, což odpovídá až 70 telefonním hovorům denně. Zájem volajících vyvolalo vypsání nových výzev v programech Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Stejně jako v předchozím roce se žadatelé nejvíce ptali na aplikaci IS KP14+, jejímž prostřednictvím se podávají Žádosti o podporu do dotačních programů u OP PIK. Druhým nejčastějším tématem dotazů byl program Technologie. Dále volající hojně konzultovali problematiku metodiky OP PIK. Oblast metodiky zahrnuje především témata výběru dodavatele, povinnou publicitu projektu, definici malého a středního podniku a de minimis.

„Právě výběr dodavatele nebo pravidla pro stanovení velikosti podniku jsou oblasti, kde si žadatelé často nevědí rady. I s těmito dotazy jsme připraveni jim na naší lince poradit,“ říká generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace Lukáš Vymětal.

„Co se týká počtu vyřízených hovorů, řadí se rok 2016 k těm vytíženějším obdobím od vzniku informační linky v roce 2004. Množství dotazů závisí zejména na aktuálně otevřených výzvách. Během roku 2016 byly vyhlášeny výzvy v celkem 15 programech napříč jednotlivými prioritními osami, přičemž příjem většiny Žádostí o podporu probíhal v posledním čtvrtletí,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Kromě Zelené linky mají žadatelé možnost využít také sběrnou e-mailovou adresu, kam mohou zasílat své dotazy k OP PIK i ke svým projektům. V roce 2016 jich poslali téměř 5 tisíc. Podobně jako na telefonické lince se tazatelé nejčastěji ptali na metodiku OP PIK a na aplikaci IS KP14+.

Zelená informační linka 800 800 777 je dostupná z celého území České republiky a volání na ni je bezplatné. Dotazy související s podporou podnikatelských projektů z OP PIK je možné pokládat od pondělí do pátku v čase od 9 do 13 hodin. Využít lze také adresu programy@agentura-api.cz.