Zapněte si notifikace z ISKP21+ ať Vám nikdy nic neunikne

06. 12. 2023 | Články

Pokud chcete, abyste měli vždy přehled o všem, co se děje ve vašem projektu bez přihlášení do ISKP21+, aktivujte si notifikační pravidla přes záložku PROFIL UŽIVATELE – Kontaktní údaje v pravém horním rohu nástěnky.

Zde můžete vložit své kontaktní údaje, které budou sloužit k zasílání notifikací. Pokud vám přijde v rámci příslušného projektu zpráva, upozornění nebo depeše, systém vás upozorní přes e-mail nebo SMS.

Předejdete tak i případnému zmeškání závazných lhůt, jejichž počátek se odvíjí od odeslání interní depeše ze strany poskytovatele dotace případně od jejího doručení.

Jak nastavit notifikace:

Na záložce PROFIL UŽIVATELE – Kontaktní údaje vyberte z číselníku zvolenou formu notifikace, vyplňte kontaktní údaje a zaškrtněte checkbox Platnost (v případě nepotvrzení platnosti NEBUDOU notifikační pravidla aktivována), následně záznam uložte.

V rámci notifikačních pravidel je navíc možné nastavit i noční klid. Zatržením této volby vám nebudou notifikace zasílány v čase 22:00 – 8:00 hodin.