Vyhlášení výzvy III v aktivitě Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví

05. 03. 2024 | Novinky OP TAK

Dne 5. 3. 2024 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III.

Alokace pro výzvu Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví je stanovena na 50 mil. Kč. Výzva je určena malým a středním podnikům, organizacím pro výzkum a šíření znalostí.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.