Vyhlášení výzvy I v aktivitě Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM

31. 03. 2023 | Novinky OP TAK

Dne 31. 3. 2023 vyhlásil Řídicí orgán OP TAK následující výzvu: Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I.

Alokace pro výzvu I Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM je stanovena na 3 mld. Kč. Výzva je určena velkým podnikům. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 2. 5. 2023 do 25. 1. 2024.

Text výzvy včetně jejích příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.