Byla vydána aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část

28. 03. 2023 | Novinky OP TAK

V úterý 28. 3. 2023 byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce z OP TAK – obecná část.

Dokument je základním informačním materiálem pro předkladatele projektových žádostí do dotačních programů OP TAK a příjemce podpory.

Výčet změn a aktualizací je uveden na straně 6-7 pravidel.

Aktuální verze pravidel s účinností od 30. 3. 2023 je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace zde.