V září jsme na API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 815 milionů korun

12. 10. 2020 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v září 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 277 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 814,62 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali opět v programech Prioritní osy 1 (468 milionů korun), následované žádostmi o platbu v programech Prioritní osy 3 (273 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (74 resp. 5 milionů Kč).

Na účty podnikatelů pak v září MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo 757 054 837 Kč, a to na základě 280 žádostí o platbu, které obsahovaly 3 438 účetních položek.

Příjemci dotace nám v září předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 474 milionů korun, tedy o polovinu méně, než byl průměr minulých měsíců.

V září vydalo MPO 382 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,98 miliardy korun.

„Nadále se nám daří plnit plán čerpání a každý měsíc předávat na ministerstvo dostatečný počet projektů k proplacení. Zářijovým specifikem je, oproti minulým měsícům tohoto roku, menší množství předložených žádostí o platbu. Stejný trend očekáváme i v říjnu. Část příjemců ukončovala etapy a předkládala žádosti o platby s předstihem již v první polovině roku tak, aby měla k dispozici dotační peníze. Realizace jiných projektů se naopak z důvodu pandemie prodlužuje, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.