V únoru 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 852 milionů korun

08. 03. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v únoru 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 268 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 851 849 437 korun v programech podpory OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali v programech prioritní osy 1 (406 milionů korun) a prioritní osy 3 (326 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (110 resp. 10 milionů korun).

Na účty podnikatelů pak v únoru MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 692 871 074 korun, a to na základě 258 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v únoru předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 1,530 miliardy korun.

V únoru vydalo MPO 158 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1,1 miliardy korun.

„Příjemci dotací ukončovali velké množství projektů OP PIK v prosinci, ke konci roku 2020. Během února k nám tak dorazilo velké množství závěrečných žádostí o platbu, jejichž celková hodnota mírně přesahovala jednu a půl miliardy korun. Našim cílem je jejich rychlé zpracování, tak abychom je předali k proplacení v co nejkratší době,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.