V roce 2018 bylo na zelené informační lince API odbaveno přes 8 tisíc hovorů

06. 02. 2019 | Články

Analytici zelené informační linky Agentury pro podnikání a inovace pomohli v roce 2018 vyřešit celkem 8 028 dotazů.

Nejvytíženějším měsícem roku 2018 byl duben, kdy pracovníci API odbavili téměř 950 hovorů. Nejčastěji byla konzultována témata napříč Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), nicméně zájem volajících byl také o informace z předchozího programového období 2007- 2013, kde v rámci projektů OPPI stále probíhá období udržitelnosti.

„Zelená informační linka je zde již od roku 2004. Za 15 let její existence zodpověděli analytici fondů EU téměř 145 tisíc dotazů. Telefonické konzultace patří k nejoblíbenějším formám komunikace s API, a to zejména pro rychlost a odbornou správnost získaných odpovědí,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Struktura top témat telefonických dotazů kopíruje rok 2017. Nejvíce byla konzultována aplikace IS KP14+, jejímž prostřednictvím se podávají žádosti o podporu do dotačních programů OP PIK. K nejčastěji konzultovaným programům se již tradičně řadí program Úspory energie, kde probíhal po celý rok 2018 sběr Žádostí o podporu, a to celkem ve čtyřech výzvách. Dalším hojně konzultovaným tématem, které můžeme označit jako průřezové, se stala na oblast metodiky, zejména pak správný postup výběru dodavatele.

Pro písemnou komunikaci s API je možné využít emailovou adresu programy@agentura-api.cz. V loňském roce zodpověděli pracovníci zelené linky bezmála 4 500 dotazů. Obsahová náplň písemných otázek zájemců o dotace víceméně kopírovala témata telefonických dotazů na zelené informační lince.

„Oproti loňskému roku, kdy byla písemně konzultována zejména aplikace IS KP14+, bylo letos nejvíce písemných dotazů směřováno k metodickým tématům OP PIK, které často vyžadují hlubší rozbor a nezřídka i názor metodika,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Zelená informační linka 800 800 777, která funguje nepřetržitě od roku 2014 jako informační podpora pro veřejnost, je dostupná z celého území České republiky a volání na ni je bezplatné. Dotazy související s podporou podnikatelských projektů z OP PIK je možné pokládat v pracovních dnech od 9 do 13 hodin. Využít lze také adresu programy@agentura-api.cz.