V prosinci jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1 miliardy korun

09. 01. 2024 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v prosinci 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 168 žádostí o platbu v souhrnné výši 1 040 103 332 korun v dotačních programech OP PIK. Období bylo zkrácené do 19. prosince včetně z důvodu uzavření státní pokladny na konci roku.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a to 650 milionů korun. V prioritní ose 4 to bylo 167 milionů korun. V prioritní ose 3 to bylo 187 milionů korun. V prioritní ose 2 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 37 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v prosinci MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,972 miliardy korun na základě 249 žádostí o platbu.

Příjemci nám v prosinci předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 340 milionů korun.

V OP TAK bylo v prosinci vydáno 600 právních aktů v celkové výši požadované dotace 3,9 miliardy korun. Naprostá většina z nich ve Výzvě I Úspory energie.

V prosinci jsme dosáhli požadovaného objemu zpracovaných žádostí o platbu potřebného k úspěšnému završení ročního plánu čerpání. V prvních měsících roku budou předloženy poslední žádosti o platbu u projektů s prodlouženou dobou realizace. K dočerpání OP PIK zbývá již jen 1,5 miliardy korun, což zcela bezpochyby zvládneme,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.