V listopadu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 887 milionů korun

10. 12. 2020 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v listopadu 2020 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 251 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 887 236 270 korun v programech podpory OP PIK.

Nejvíce žádostí o platbu jsme minulý měsíc zpracovali opět v programech Prioritní osy 1 (472 milionů korun), následované žádostmi o platbu v programech Prioritní osy 3 (256 milionů korun). Zbytek patřil projektům v prioritních osách 2 a 4 (117 resp. 42 miliony Kč).

Na účty podnikatelů pak v listopadu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo 845 716 902 Kč, a to na základě 268 žádostí o platbu, které obsahovaly 2 919 účetních položek.

Příjemci dotace nám v listopadu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 869 milionů korun.

V listopadu vydalo MPO 232 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,14 miliardy korun.

„Za jedenáct měsíců náročného roku 2020 jsme k proplacení na účty příjemců dotací předali žádosti za téměř jedenáct miliard korun. Tím jsme splnili plán v administraci žádostí o platbu stanovený pro tento rok a pokračujeme dále.“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.