V listopadu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 2,444 miliardy korun

11. 12. 2023 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v listopadu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 323 žádostí o platbu v souhrnné výši 2 443 948 212 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1 a to 1,344 miliardy korun. V prioritní ose 4 to bylo 544 milionů korun. V prioritní ose 3 to bylo 418 milionů korun. V prioritní ose 2 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 139 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v listopadu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 2,171 miliardy korun na základě 305 žádostí o platbu.

Příjemci nám v listopadu předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 1,693 miliardy korun.

V administraci plateb pokračujeme ve vysokém tempu. V listopadu jsme jich zpracovali opět velké množství, a to v objemu 2,4 mld. Kč. Opět dominovaly žádosti o platbu projektů zejména z programů Aplikace a Vysokorychlostní internet. Celková částka proplacených a administrovaných žádostí o platbu indikuje, že OP PIK bude 100% dočerpán. I v průběhu prosince vynaložíme maximální úsilí, abychom zmíněného cíle dosáhli,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Doporučení pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu, návody a další informace naleznete na našem webu zde.