V Hradci Králové se konal Veletrh dotačních příležitostí

06. 10. 2017 | Články

Budova Královéhradeckého Krajského úřadu hostila ve středu 4. října 2017 Veletrh dotačních příležitostí. Akci pořádala královéhradecká kancelář agentury CzechInvest ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a zástupce ze své regionální kanceláře na ní měla také Agentura pro podnikání a inovace.

Veletrh byl určen pro širokou veřejnost, přičemž účastníci z řad místních podnikatelů, živnostníků a dalších zájemců mohli přijít bez předchozí registrace a zdarma konzultovat své podnikatelské záměry nebo čerpat informace o nejrůznějších formách podpory podnikání.

Akce byla úspěšná, u zástupců jednotlivých institucí proběhlo přes 190 konzultací k tématům dotačních programů OP Zaměstnanost, Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova či ke Krajským dotačním programům. Možnost konzultovat projekty financované z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který zastupovala Agentura pro podnikání a inovace, vzbudila již tradičně značný zájem.

Své programy podpory představila také agentura CzechInvest, proexportní agentura CzechTrade, Technologická agentura ČR, Úřad práce a Českomoravská záruční a rozvojová banka. Účastníci akce se také dozvěděli o možnostech přeshraniční spolupráce, podpoře vzniku dětských skupin ve firmách nebo možnosti zaměstnat stážistu prostřednictvím projektů Fondu dalšího vzdělávání.