V červnu jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 1,2 miliardy korun

12. 07. 2023 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červnu 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 255 žádostí o platbu v souhrnné výši 1,2 miliardy korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo tradičně v prioritních osách 1 a 3 to 443, resp. 474 milionů korun.  V prioritní ose 2 to bylo 130 milionů korun pro MSP. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 160 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v červnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 1,496 miliardy korun na základě 277 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v červnu předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 1,542 miliardy korun.

V červnu vydalo MPO 1 rozhodnutí o poskytnutí dotace pro OP PIK ve výši 3 miliony korun.  Vydáno bylo prvních 14 rozhodnutí o poskytnutí dotace v dotačních výzvách OP TAK.

Za prvních šest měsíců roku jsme zadministrovali žádosti o platbu v hodnotě téměř 8,5 miliardy korun. V druhé polovině roku obdržíme k administraci žádosti o platbu v celkové výši deset miliard korun. Agenda žádostí o platbu s cílem co nejrychlejšího zpracování pro nás tak bude prioritou. V OP TAK jsme již obdrželi první žádosti o platbu v ukončených projektech. Rozhodnutí o poskytnutí dotace se začala vydávat v prvních výzvách aktivit Priority 1 – Inovace, Inovační vouchery a Inovační vouchery – Ochrana práv průmyslového vlastnictví. Ukončené projekty tak mohou obratem žádat o proplacení dotace,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde: https://bit.ly/3spB1th