V červenci jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 400 milionů korun

08. 08. 2022 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červenci 2022 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 132 žádostí o platbu v souhrnné výši 406 428 046 korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo v prioritní ose 1, a to 187 milionů korun. V prioritní ose 3 jsme administrovali žádosti o platbu v hodnotě 132 milionů korun. V prioritní ose 2 to bylo 36 milionů korun a v prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 51 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v červenci MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 667 milionů korun na základě 178 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v červenci předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 804 milionů korun.

V červenci vydalo MPO 246 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,785 miliardy korun.

 „Na konci srpna uplyne dvouměsíční lhůta pro podání žádosti o platbu projektů s datem ukončení 30. června. V zájmu plynulosti a zrychlení administrace žádáme příjemce, aby podání nenechávali na poslední dny lhůty a vyhnuli se tak možnému prodloužení administrace z kapacitních důvodů. Pozor také na výpočet konce lhůty. V případě projektů končících 30. června je nutné žádost o platbu podat do 30. srpna, nikoliv do 31. srpna,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu ZDE.