Úspěšné projekty OP PIK: NADKOV

29. 05. 2018 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost NADKOV s.r.o. vznikla v roce 2015 a zabývá se vývojem, výrobou a prodejem vlastních strojírenských produktů, jakými jsou štěpkovače či špalíkovače, které se používají při zpracování dřevin. Firma poskytuje také služby ve strojírenství. Jedná se například o konstrukce a výrobu přípravků či návrhy a realizaci robotických pracovišť.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu v programu Inovační vouchery bylo provedení zkoušek a měření dle norem na štěpkovací stroje SPT a SPM 100 a získání potřebných měření a zkoušek. Měření a zkoušky provedla akreditovaná laboratoř Státní zkušebny zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Pavel Kučera, jednatel společnosti NADKOV:

Co projekt vaší firmě přinese?

Díky úspěšné realizaci projektu byla naše firma schopná vydat prohlášení o shodě nezbytné pro prodej nově vyvinutého stroje.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Pro naši společnost bylo úspěšné provedení zkoušek vyvrcholením zásadní vývojové etapy. Po ukončení projektu jsme uvedli naše stroje na trh.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Získali jsme nové znalosti v legislativní oblasti a sbírali jsme první zkušenosti s administrací projektu spojeného s dotací.

Provedení zkoušek akreditovaným orgánem, kvalitní technické zpracování a inovativní konstrukce řadí naše stroje do oblasti profesionální techniky. Po uvedení špalíkovače AXER na trh sledujeme zvyšující se zájem.

Na projektu jste spolupracovali se Státní zkušebnou zemědělských, potravinářských a lesnických strojů, a.s. Co vám tato spolupráce přinesla? Budete s touto akreditovanou laboratoří spolupracovat i nadále?

K provedení realizovaných měření a zkoušek nemá naše společnost vybavení ani znalosti, proto nám spolupráce s odborníky usnadnila naše kroky v legislativní i technické oblasti. Pracujeme na vývoji dalších zařízení, kde předpokládáme další spolupráci se Stání zkušebnou.

Jak se změnilo postavení vaší společnosti v konkurenčním prostředí po realizaci projektu? Zvýšila se poptávka po štěpkovačích, jejichž zkoušky byly předmětem projektu?

Tento projekt je v rámci programu Inovační vouchery vaším prvním. Máte v plánu podávat novou žádost o podporu v rámci dalších výzev tohoto programu?

Naše mladá firma z Orlických hor přináší na trh výrobky s unikátními prvky. Spolupráce na řešení dílčích inovačních problémů přináší flexibilitu do směřování našich projektů. Proto uvažujeme o podání žádosti i v dalších výzvách.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Provedení zkoušek dle norem na stroje SPT a SPM 100
Program podpory OP PIK
Inovační vouchery – Výzva I
Období realizace projektu
20. 2. 2017 – 11. 5. 2017
Celkové způsobilé výdaje
111 240 Kč
Dotace
83 430 Kč