Úspěšné projekty OP PIK: KORNFEIL

30. 04. 2018 | Články

Související tisková zpráva ze dne 30. 4. 2018

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Kornfeil spol. s r.o je česká rodinná firma, která sídlí již od svého založení na počátku devadesátých let v obci Čejč na jižní Moravě. Zabývá se výrobou pekařských technologií, zejména pecí, kynáren a dalšího výrobního vybavení pro malé, střední i průmyslové pekárny. Firma je v této oblasti také významným inovátorem. Má dnes přes 140 zaměstnanců a díky více než pětadvaceti letům zkušeností s vývojem pekařských pecí patří mezi nejvýznamnější firmy na evropském i celosvětovém trhu. Vlastní technologie firma dodává zákazníkům po celém světě.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu společnosti Kornfeil v OP PIK byla aplikace nového zdroje tepla pro termoolejové pekařské pece, jehož vývoj dokončila sama firma v roce 2014. Záměr společnosti přijít na trh s novým výrobkem byl reakcí na vzrůstající poptávku ze strany zákazníků. Ti požadovali zdroj tepla, který by jako primární palivo využíval dostupné a obnovitelné zdroje energie, jako je například biomasa, dřevní štěpka a pelety. Firma Kornfeil patří k pěti nejvýznamnějším výrobcům termoolejových pekařských pecí v Evropě a projekt je důkazem jejích inovačních aktivit.

Aby mohl být inovovaný produkt vyráběn, bylo nezbytně nutné rozšířit a modernizovat zpracování výrobního materiálu pro pece. Z projektu byly pořízeny CNC obráběcí stroje na dostatečné technologické úrovni, ohraňovací lisy a laserové řezací technologie.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Marek Směřička, ekonom společnosti Kornfeil:

Co projekt vaší firmě přinese?

Nově pořízené technologie na laserové obrábění kovových materiálů jsou vybaveny nejmodernějším řídicím systémem se zaměřením na nejvyšší možnou přesnost obrábění, na minimalizaci spotřeby výrobního materiálu, zároveň se zvýšením rychlosti zpracování. Jednoduše řečeno – nová technologie přináší společnosti přibližně čtyřikrát vyšší produktivitu práce a třikrát nižší náklady na zpracování materiálů oproti původnímu způsobu obrábění.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Samozřejmě z pořízení nových moderních technologií, které nám umožní vyrábět rychleji a efektivněji produkty ve vyšší kvalitě, a tím udržet konkurenceschopnost naší produkce na světových trzích pekařských technologií.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Základem úspěchu získání finanční podpory ze strukturálních fondů je především pečlivá příprava projektu, zaměření se na všechny detaily a spolupráce se spolehlivou poradenskou agenturou.

Váš inovovaný produkt, zdroj tepla pro termoolejové pekařské pece, využívá jako primární palivo obnovitelné zdroje energie namísto klasických fosilních paliv. Projekt tak má pozitivní vliv na životní prostředí. Sledujete změnu chování českých firem i v této oblasti? Jsou české firmy ochotny investovat do ekologických technologií, které jsou mnohdy dražší?

Výroba v pekárenských provozech je poměrně náročná na spotřebu energií, zejména zemního plynu a elektrické energie. Firma Kornfeil dává svým zákazníkům možnost minimalizovat tyto náklady formou pořízení moderních úsporných technologií a možnosti využívat druhotných a obnovitelných zdrojů energie. Nové technologie sice nejsou nejlevnější, ale ekonomická návratnost je velmi rychlá.

Ve svém podnikatelském záměru uvádíte, že nový výrobek splňuje nejpřísnější emisní normy a směrnici Evropského parlamentu a Rady o průmyslových emisích. Jak vnímáte opatření Evropské unie v této oblasti? Jsou pro vás jako firmu zaměřenou i na eko inovace přínosem?

Byť opatření Evropské unie někdy vypadají jako kontroverzní či diskutabilní, v celkovém důsledku vliv na životní prostřední mají. Chceme-li uspět s prodejem výrobků na evropském, ale i celosvětovém trhu, musíme se těmto opatřením přizpůsobit. Nejvíce ovšem záleží na rozhodnutí našich zákazníků, zda budou chtít investovat do nízkoemisních a úsporných technologií.

Jsou pro vás výzkumné a vývojové aktivity směřující k novým inovovaným výrobkům důležité? Pracujete v současné době na vývoji dalšího výrobku, který bude mít rovněž pozitivní vliv na životní prostředí?

Firma Kornfeil každoročně na trh uvádí dva až tři inovované či úplně nové výrobky. Inovační opatření vždy směřují ke zlepšení kvality výsledného produktu zákazníků, to je chleba a pečiva, a k významně nižší spotřebě energií – ať už v podobě zužitkovávání odpadního tepla nebo využívání obnovitelných zdrojů energie.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Inovace termoolejových zdrojů tepla pekařských pecí Kornfeil spol. s r.o.
Program podpory OP PIK
Inovace – inovační projekt Výzva I
Období realizace projektu
12. 08. 2018 – 31. 12. 2017
Celkové způsobilé výdaje
24 156 194,30 Kč
Dotace
8 454 668 Kč