Prodloužení příjmu žádostí o podporu Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů programu Vysokorychlostní internet

15. 04. 2021 | Novinky

Dne 14. 4. 2021 došlo k aktualizaci Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů programu podpory Vysokorychlostní internet. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu se prodlužuje z 16. 4. 2021 09:00 na 16. 9. 2021 09:00. V Příloze č. 4 byla upřesněna způsobilost mapování a konsolidace DTI a objektů ZPS u různých právnických osob a dále byly upřesněny podmínky využití letecké fotogrammetrie.