Prodloužení příjmu žádostí o podporu Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů programu VRI

15. 04. 2021 | Novinky

Dne 14. 4. 2021 došlo k aktualizaci Výzvy III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) programu podpory Vysokorychlostní internet. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu se prodlužuje z 16. 4. 2021 09:00 na 16. 9. 2021 09:00.