Úspěšné projekty OP PIK: VIDIA – rozšíření výrobního programu společnosti

13. 04. 2021 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma VIDIA spol. s r.o. je soukromá česká biotechnologická firma, která se již 30 let zabývá vývojem, výrobou a distribucí diagnostických souprav pro humánní medicínu a životní prostředí. Byla založena v roce 1991 vědecko-výzkumnými pracovníky v čele s virologem RNDr. Jaroslavem Roubalem, CSc. Díky dlouholetým zkušenostem ve zdravotnické výrobě, profesionálnímu týmu, modernímu vybavení laboratoří úspěšně realizuje všechny stupně procesu výroby VIDITEST souprav, od přípravy jednotlivých komponent až po výstupní kontrolu. VIDIA dodává své výrobky do více než 20 zemí Evropy, Ameriky a Asie.

POPIS PROJEKTU

Společnost VIDIA využila dotaci na rozšíření výrobního programu společnosti. Firma čerpala finanční podporu z programu Inovace v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Projekt se zaměřil na zavedení inovace produktů a technologie výroby multiplexů – proužkových membránových testů pro použití při diagnostice nejčastějších původců infekcí přenášených klíšťaty a nejčastějších původců neuroinfekcí a VIDIA Elisa testů ve formátu kazetového systému pro použití v automatických analyzátorech ve zdravotnických laboratořích. Oba druhy testů vzešly z vlastního vývoje. Součástí projektu byla také organizační inovace spočívající v pořízení software na řízení výroby a skladování s příslušenstvím. Díky provedeným inovacím může nyní VIDIA nabídnout laboratořím, které jsou jejími koncovými zákazníky, kvalitní, přesné a rychlé kombinovatelné testy přinášející zefektivnění práce v laboratoři a úsporu materiálu.

Multiplexy

Diagnostické a analytické laboratoře mnoha odvětví čelí v současné době stále větším požadavkům na rychlé a komplexní vyšetření poskytující najednou více informací. Proto se trend současné diagnostiky ubírá směrem k využívání multiplexových metod, které umožňují získat z jednoho testu více požadovaných výsledků, což vede k rychlejšímu výsledku a úsporám v materiálních a personálních nákladech zdravotnického zařízení. V rámci vývoje se společnosti VIDIA podařilo připravit Multiplex testy založené na LIA (imuno-line assay) technologii pro diagnostiku neuroinfekcí a panelu TORCH (Toxo, Rubella, CMV, HSV1,2). Na trhu dosud neexistují multiplex LIA testy na neuroinfekce, existující testy pro panel TORCH obsahují odlišné formy a počty antigenů.

Kazety

V současné době lze v automatických analyzátorech ve zdravotnických laboratořích provádět buď větší množství testů jednoho typu (ELISA automat), nebo jednotlivé testy (kazetový systém, obvykle fungující na principu chemiluminiscence nebo ELISA). Systém, který by kombinoval obě možnosti v jednom přístroji, není v Evropě známý. VIDIA vyvinula princip, jak ELISA testy použitelné v ručním provedení i v provedení na automatických analyzátorech, transformovat do kazet. Řešení umožní menším laboratořím zvýšit přesnost a standardnost testů, používat kvalitnější testy a lépe hospodařit s materiálem.

Jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídala:

Ing. Michaela Poláková, jednatelka a manažerka kvality společnosti Vidia

Co projekt vaší firmě přinesl?

Projekt nám přinesl především možnost optimalizovat a zefektivnit vlastní proces výroby námi vyvinutých produktů. Bez této podpory by nebylo možné navýšit kapacitu nově vyráběných testů a zároveň zachovat nebo dále vylepšit jejich kvalitu.

Jaké konkrétní úspěchy jste už s inovovanou diagnostikou a rozšířenou výrobou zaznamenali?

Využití bohužel v současné době dost ovlivnil nouzový stav, kdy se lidé obávají chodit k lékařům i se závažnými diagnózami jako jsou borelióza a encefalitida. Nicméně i tak jsme již na trh uvedli množství testů, především kazetových, vyrobených pomocí inovovaných postupů.

Co znamená vaše inovace celkově pro diagnostiku? Přináší pacientům a lékařům nějaké výhody?

Inovace přináší výhody pro praktické využití v diagnostické laboratoři – námi vyvíjené kazetové testy jsou totiž v automatu kombinovatelné s běžnými ELISA testy. Laboratoře mají tedy možnost doplnit standardní rutinní testy, které se provádějí v automatu ve větším množství, několika vzorky méně běžných testů. Malé laboratoře zas mohou využít automat pro otestování menšího počtu pacientských vzorků na více diagnostických markerů v jednom běhu. V obou případech to umožňuje využívat automatizaci na rutinní testy, což je většinou ekonomičtější a zároveň se uvolní ruce pro další činnosti, na které obvykle nezbývá čas.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Z rychlejší a robustnější práce, a to především u kazetových testů. Ze začátku jsme vše dělali ručně, vidět pak automatickou linku v provozu je zážitek.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Veskrze pozitivní, i přes množství změn v projektu vše běželo maximálně efektivně.

Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace (API) a řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)?

API i MPO byli při projektu nápomocní, komunikace s nimi byla přínosem při přípravě i řízení projektu.

Jak je pro rozvoj vaší společnosti důležitá spolupráce s výzkumnými organizacemi?

Společnost upřednostňuje vlastní výzkum, nicméně tvořivé spolupráci se nebráníme. Občas s výzkumnými institucemi spolupracujeme také na nových projektech, často ale narážíme na rozdílný pohled výzkumné a realizační sféry na to, co je hotový výsledek.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěla k projektu doplnit?

Jen to, že přínosy projektů, především pak vývoje a zavedení nových nebo inovovaných produktů, se obvykle projeví až po delším čase, dokonce často až po ukončení monitorovacího období. Zároveň ale náklady na jejich uvedení do provozu a na trh jsou vysoké. Proto je možnost získání dotace velkou pomocí, zvlášť pro menší rodinné společnosti, jako je ta naše. Bylo by ale přínosné, kdyby byla možné získat dotaci předem, alespoň částečně, dodatečné financování je velkou zátěží pro cash flow.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

 

Název projektu Rozšíření výrobního programu společnosti VIDIA
Program podpory OP PIK Inovace – III. Výzva – inovační projekt
Období realizace projektu 7. 2. 2017 – 21. 4. 2020
Celkové způsobilé výdaje 10 450 520,49 Kč
Dotace 4 702 734,20 Kč