Podmínky a povinnosti žadatelů při realizaci projektů aktivity Spolupráce škol a firem výzvy I

09. 11. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace vydalo zpřesňující/vysvětlující pokyn k výkladu podmínek při realizaci a udržitelnosti projektů podpořených v rámci Výzvy I – Spolupráce škol a firem Podmínky a povinnosti žadatelů při realizaci projektů. Pokyn naleznete na stránce výzvy zde.