Podnikatelské projekty roku 2023 vyhlášeny

10. 11. 2023 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Agenturou pro podnikání a inovace (API) ocenilo podnikatele v prestižní soutěži Podnikatelský projekt roku. Ta uděluje ceny za úspěšné projekty podpořené z evropských strukturálních fondů již od roku 2006. Projekty ročníku 2023 byly realizovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). V Martinickém paláci byly slavnostně předány ceny za vítězné projekty 12 úspěšných podnikatelů.

Vítězi za rok 2023 se staly společnosti One3D v programu Aplikace, NIMETAL v programu Inovace a Univerzita Palackého v programu Služby infrastruktury. Dále pak Lakum Galma a Mironet v programu Technologie a eTruhlárna v programu Nemovitosti. V programu Nízkouhlíkové technologie zvítězila společnost COMPAG MLADÁ BOLESLAV, společnost Draslovka zabodovala v rámci programu Úspory energií a společnost Dudinger v programu Obnovitelné zdroje energie. Jediným vítězem v rámci programu ICT a sdílené služby se stala společnost FSG Finaudit. V letošním ročníku zároveň byly oceněny i dvě společnosti za mimořádný společenský přínos, a to Xeno Cell Innovations a MiraclIS, obě v programu Aplikace.

Vyhlášení výsledků Podnikatelského projektu roku 2023 se uskutečnilo za účasti zástupců státní správy, sociálních a hospodářských partnerů, a především významných osobností podnikatelského prostředí.

„Současná situace v Evropě i ve světě ukazuje, jak důležitá je pomoc podnikatelům. Evropské fondy nám dávají možnost tuto pomoc poskytnout a na nelehkou situaci reagovat. Vedle zavádění inovací a rozvoje digitalizace podniků je nyní nezbytné posilovat efektivní a udržitelné podnikání mimo jiné v podobě energetických úspor či rozvoje obnovitelných zdrojů energie,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Je třeba, abychom využili každou příležitost, kterou nám naše členství v Evropské unii poskytuje, a podpořili tak naši konkurenceschopnost.“

OP PIK byl stěžejním programem na podporu českých podnikatelů v letech 2014 až 2020. Na jejich rozvoj bylo z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 105 miliard korun. Podpora z programu byla zaměřena především na podporu malého a středního podnikání. Projekty přispěly například k využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje nebo k rozvoji podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Podpořeny byly také aktivity zaměřené na snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu či rozvoj informačních a komunikačních technologií.

Úspěšné projekty Podnikatelského projektu roku mohla letos nominovat rovněž široká veřejnost. Pomohla tak rozšířit hledáček porotě složené z garantů programů MPO a API. „Projekty ročníku 2023 jsou oceněny v rámci čtyř prioritních os operačního programu a byly proto hodnoceny dle hodnotících kritérií specifických pro danou oblast podpory. Napříč prioritami se však hodnotila například také kvalita přípravy projektu, průběhu realizace či závěrečného hodnocení, přínos pro region či společenský a environmentální přínos. Mezi projekty letošního ročníku oceňujeme i dva projekty speciální kategorie s mimořádným společensky prospěšným dopadem,“ vysvětluje vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

„Prestižní ocenění Podnikatelský projekt roku letos opět získala řada špičkových realizací českých firem. Projekty, které administrujeme, cílí na zvyšování konkurenceschopnosti našich podnikatelů a znamenají tak vždy významný posun v jejich rozvoji, zvyšování hodnoty jejich know-how, pozice na trhu a pozitivního environmentálního dopadu. Podpora z OP PIK a navazujícího OP TAK ze strukturálních fondů EU tak představuje klíčové investice, které se podílí na rozvoji konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky,“ říká Jan Piskáček, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

„Rok 2023 je pro OP PIK rokem rozhodujícím. Nese se ve znamení společného úsilí dokončení realizace všech projektů, včasného proplacení těch úspěšných a uzavírání celého operačního programu. Podnikatelé, příjemci, ale i my za MPO a API máme stejný cíl – dočerpat včas evropské prostředky pro podnikatele na období 2014-2020,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha a uzavírá: „Jsem velmi optimistický v tom, že se nám v závěru tohoto roku podaří prostředky OP PIK úspěšně dočerpat a následně zcela uzavřít celkové účty směrem k Evropské komisi.“

Na OP PIK v novém programovém období 2021-2027 navázal Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) s alokací 81,5 mld. Kč. V případě OP TAK jde v pořadí o čtvrtý operační program, kde v roli poskytovatele dotace stojí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Oceněné Podnikatelské projekty roku 2023 naleznete zde.