Navýšení alokací Výzvy III Vznik a rozvoj DTM VPS a Výzvy III Vznik a rozvoj DTM programu Vysokorychlostní internet

20. 07. 2021 | Novinky

Dne 20.7.2021 Řídicí orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace ve Výzvě III Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS) o 3,5 mil. Kč, tzn. z 1 mld. Kč na 1 003 500 000 Kč.

Zároveň také Řídicí orgán OP PIK rozhodl o navýšení alokace ve Výzvě III Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM) o 460 mil. Kč, tzn. ze 2 mld. Kč na 2 460 000 000 Kč.