V červnu 2021 jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě přesahující jednu miliardu korun

15. 07. 2021 | Články

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červnu 2021 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 318 žádostí o platbu v souhrnné výši dotace 1 057 593 572 korun v dotačních programech OP PIK.

Podstatnou část červnového čerpání zajistily žádosti o platbu zpracované v prioritní ose 3 (487 milionů korun) a prioritní ose 1 (396 milionů korun). Následovala prioritní osa 2 s proplacenými 147 miliony korun. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 14 milionů korun.

Na účty podnikatelů pak v červnu MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 789 milionů korun, a to na základě 243 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v červnu předložili žádosti o platbu v celkové výši požadované dotace 948 milionů korun.

V červnu vydalo MPO 157 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2,39 miliardy korun.

V červnu jsme v čerpání opět přesáhli hranici jedné miliardy korun. Za první pololetí letošního roku jsme zpracovali žádosti o platbu v celkové hodnotě 6,13 miliardy korun. To odpovídá i plánu čerpání na letošní rok, který vychází z finančních plánů projektů a je důkazem, že celkově se příjemcům daří projekty realizovat a ukončovat, i přes složité výzvy, které uplynulé období přineslo,“  říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.