Inovační veletrh zahájil 14. května v prostorách pražského Fora Karlín Týden inovací 2018

17. 05. 2018 | Články

Svůj stánek zde měla i Agentura pro podnikání a inovace, která ve spolupráci s Eurocentrem Praha informovala návštěvníky veletrhu o možnostech finanční podpory inovativních projektů. Prostory našeho stánku využilo k osobním konzultacím 44 návštěvníků. Konzultace se týkaly OP PIK a jeho programů, a to zejména programů Aplikace, Technologie – Průmysl 4.0 a Inovace, ale lákaly i možnosti podpory pro začínající podnikatele. Další dotazy směřovaly obecně na nabídku ostatních OP v oblasti inovací nebo na poskytování podpory na území hl. m. Prahy.