IS KP14+

Žádosti do dotačních programů OP PIK jsou podávány prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS KP14+). Tato aplikace je určena pro elektronické zadávání žádostí o podporu a správu projektu po celou dobu jeho životního cyklu. IS KP14+ je součástí jednotného monitorovacího systému MS2014+ pro administraci evropských dotací.

Žádost o podporu vyplňují žadatelé prostřednictvím aplikace IS KP14+. Prostřednictvím této aplikace probíhá elektronické podání žádosti o podporu (podání, resp. podpis žádosti o podporu probíhá výhradně prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu) a administrace projektu ze strany žadatele. Žadatelé nemusí do počítače instalovat žádný program a žádost o podporu vyplňují přímo v okně internetového prohlížeče. Pro přístup do portálu IS KP14+ je nutné provést registraci nového uživatele přes tlačítko Registrace na úvodní stránce. Pro technické dotazy žadatelů k aplikaci IS KP14+ je určena hromadná e-mailová adresa ms14.help.tech@mmr.cz.