Posun termínu ukončení realizace projektu

14. 11. 2016 | Novinky

Po konzultaci s Národním orgánem koordinace na Ministerstvu pro místní rozvoj Řídicí orgán OP PIK všem žadatelům sděluje, že pokud požadují posun termínu ukončení realizace projektu, pak jej lze prostřednictvím změnového řízení v MS2014+ povolit, nejdále však jen po datum, které stanoví daná výzva jako nejzazší (např. 31. 12. 2018). Žádosti o posunutí termínu ukončení projektu za nejzazší datum ukončení projektu stanovené výzvou budou vždy zamítnuty. Nejzazší datum ukončení projektu je stanoveno v Metodickém pokynu pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů jako jeden z atributů výzvy, které nelze následně měnit. Řídicí orgán OP PIK není oprávněn schvalovat změny v rozporu s metodickými pokyny Národního orgánu koordinace. Současně Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje všechny žadatele, že realizaci je nutné ve stanoveném termínu skutečně dokončit, v opačném případě se dopouští porušení rozpočtové kázně a dosud vyplacená dotace bude poskytovatelem dotace vymáhána zpět.