V červenci jsme v API schválili žádosti o platbu v programech OP PIK v hodnotě 905 milionů korun

08. 08. 2023 | Novinky

Agentura pro podnikání a inovace (API) v červenci 2023 zpracovala a předala k proplacení Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) 203 žádostí o platbu v souhrnné výši 905 milionů korun v dotačních programech OP PIK.

Nejvíce se čerpalo tradičně v prioritních osách 1 a 3, a to 327 milionů korun v prioritní ose 1 a 301 milionů korun v prioritní ose 3.  V prioritní ose 2 to bylo 102 milionů korun. V prioritní ose 4 byly k proplacení odeslány žádosti o platbu v hodnotě 176 milionů korun.

Na účty příjemců dotací pak v červenci MPO, řídicí orgán OP PIK, odeslalo celkem 737 milionů korun na základě 172 žádostí o platbu.

Žadatelé nám v červenci předložili žádosti o platbu OP PIK v celkové výši požadované dotace 3,228 miliardy korun.

V OP TAK bylo v červenci vydáno 34 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výzvách Priority 1 v celkové výši 196 milionů korun.

V červenci nám příjemci předložili rekordní počet žádostí o platbu v hodnotě přesahující tři miliardy korun. Z toho, v objemu dvou miliard korun přišly v posledních dvou dnech. Máme tak před sebou jednu z největších výzev v rámci administrace OP PIK – zpracovat tento objem žádostí je naší hlavní prioritou pro následující týdny,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Chcete se vyhnout očekávaným špičkám v počtu podaných žádostí o platbu a s tím spojené delší době administrace žádosti? Věnujte pozornost našim doporučením pro plánování harmonogramu projektu a předložení žádostí o platbu zde.