API uspořádala on-line workshop k problematice MSP

22. 10. 2020 | Články

API uspořádala dne 20. října 2020 on-line workshop k problematice určování velikosti podniku a definování malého a středního podniku. Meziresortního jednání se zúčastnili zástupci různých operačních programů a institucí, které poskytují malým a středním podnikům v České republice podporu.

Náplní pracovního setkání byla výměna zkušeností s kontrolou velikosti podniku s cílem nalezení společného přístupu v problematických oblastech, zejména pak v oblasti propojení podniků přes skupinu společně jednajících fyzických osob. Řešili jsme také způsob posuzování, zda podniky působí na stejných či sousedních trzích nebo problematiku stanovení počtu zaměstnanců.

Věříme, že toto on-line pracovní setkání, které získalo i velmi kladné hodnocení, nastartuje častější sdílení informací v oblasti stanovování velikosti podniku.