Aktualizace: Navýšení alokace Výzvy IX programu podpory Inovace (inovační projekt)

22. 10. 2021 | Novinky

Dne 22. 10. 2021 Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že došlo k navýšení alokace Výzvy IX programu podpory Inovace (inovační projekt) o 800 mil. Kč, celkově tedy na částku 1 800 mil. Kč. To umožní všem projektům, jež ve věcném hodnocení (bez započtení bodů za finanční rating) získaly 60 bodů a více, jejich postoupení v rámci administrace do fáze přípravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Věříme, že toto opatření napomůže urychlit realizaci projektů.

Předpokladem pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace je i nadále doporučení k financování výběrovou komisí, kontrola transparentního balíčku a velikosti podniku žadatele; žádost o podporu musí plnit všechny podmínky Výzvy IX.