Úspěšné projekty OP PIK: Rekonstrukce objektu haly a inženýrských sítí Vratislavické kyselky

27. 10. 2021 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Kitl je rodinná firma z Jablonce nad Nisou, která se zabývá výrobou ovocných a bylinných sirupů, medovin a medicinálních vín z pečlivě vybraných bio surovin. Výrobky značky Kitl je možné najít v kavárnách a restauracích především v České republice, ale třeba i v Austrálii.

V létě 2018 společnost koupila zchátralý areál Vratislavické kyselky na břehu Nisy. V roce 2019 zahájila jeho rekonstrukci. Do areálu se již přesunula výroba sirupů. V dalších letech firma plánuje obnovit také čerpání Vratislavické kyselky.

POPIS PROJEKTU

Projektem byla 1. část rekonstrukce celého areálu – zchátralého objektu Vratislavské kyselky. Společnost Kitl chátrající areál (100% Brownfield) v roce 2018 zakoupila za účelem postupné obnovy všech budov v areálu, úklidu celého areálu a opětovnému stáčení minerálních vod, které byly v této lokalitě byly objeveny roku 1862 a stáčeny do roku 2004. V objektu budou také vyráběny další produkty společnosti – medicinální nápoje. V tomto projektu konkrétně šlo o rekonstrukci výrobní haly v areálu Vratislavické kyselky, která byla zcela nevyhovující k jakékoliv činnosti. Projekt zahrnoval rovněž rekonstrukce sítí potřebných k užívání objektu, a to elektřiny, přípojky sdělovacích prostředků, plynovodu, vodovodu a kanalizace.

Společnost čerpala finanční podporu z programu Nemovitosti v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Jaké výsledky realizace projektu firmě přinesla, na to nám odpovídal:

Jan Vokurka, majitel společnosti Kitl

Co projekt vaší firmě přinesl?

Firma Kitl v posledních letech dynamicky roste. Například v roce 2020 jsme vyrostli o 21 % oproti roku předchozímu. Tím, že jsme fyzický byznys, neboť vyrábíme nápoje, potřebujeme více a více místa. Rekonstrukce Vratislavické kyselky nám proto pomohla vyřešit problém s většími prostory a zároveň tím přispíváme k záchraně tradiční a krásné české značky minerální vody.

Co obnáší obnova stáčení minerální vody Vratislavická kyselka a v jakém časovém horizontu obnovu plánujete?

Ač se to nezdá, stáčet minerální vodu je nesmírně náročné z hlediska legislativního, technologického a finančního. Prvním krokem byla právě rekonstrukce areálu, v dalších krocích budeme muset investovat do nových technologií a zároveň splnit přísné legislativní limity, které jsou na minerální vody kladeny. Z tohoto důvodu odhadujeme, že minerální vodu začneme stáčet do 3 let.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Určitě jsme se dozvěděli spoustu nového ze záchrany starých fabrik. Nicméně z hlediska dotací se nám jen potvrdilo naše přesvědčení, že žádat o dotace má smysl jen tehdy, jsou-li pro vás skutečně přínosem. My jsme měli štěstí, že dotační program „Nemovitosti“ nám skutečně sednul a mohli jsme tak kritéria programu snáze naplnit.

Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Nechci, aby to znělo jako pochlebování API, ale práce projektových manažerů byla skutečně skvělá a zároveň mi program přišel napsaný smysluplně. To bohužel nemohu říct o jiných programech z jiných ministerstev.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Asi největší perličkou byl malý zázrak, který se nám podařil. Areál Vratislavické kyselky jsme akvírovali 27. července 2018 a teprve poté začali na projektu pracovat. Neměli jsme do poslední chvíle totiž jistotu, že areál koupíme. Podmínkou projektu bylo mít stavební povolení v plné moci do 20. května 2019. Dokážete si asi představit, co vše jsme museli stihnout. Velké díky proto patří mým kolegům a spolupracovníkům, bez jejichž nezměrného nasazení by se tento malý zázrak nikdy nestal.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Rekonstrukce objektu haly a inženýrských sítí Vratislavické kyselky
Program podpory OP PIK Nemovitosti
Období realizace projektu 20. 4. 2019 – 9. 6. 2021
Celkové způsobilé výdaje 26 614 609,92 Kč
Dotace 11 976 574,43 Kč