Aktualizace: Navýšení alokace a maximální výše dotace u výzvy I Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM

18. 10. 2023 | Novinky OP TAK

Ministerstvo průmyslu a obchodu dne 18. 10. 2023 informovalo o změně textu výzvy I Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM. V textu Výzvy došlo k navýšení celkové alokace na tuto výzvu z původních 3 mld. Kč na 4,1 mld. Kč. Dále došlo k navýšení maximální výše dotace ze současné hodnoty 2 mld. Kč na 2,5 mld. Kč na 1 žádost.

Důvodem pro navýšení výše uvedených parametrů výzvy je snaha poskytovatele dotace zajistit finanční krytí pro všechny podané žádosti a jejich realizaci v plném rozsahu, což bude mít v budoucnu zásadní přínos z hlediska zajištění dalších volných připojovacích kapacit pro obnovitelné zdroje energie. Všechny výše uvedené změny jsou formou revizí zveřejněny v níže uvedených dokumentech. Platnost všech upravených podmínek je stanovena ode dne 7. listopadu 2023. Změna navýšení maximální výše dotace na jednu žádost se nevztahuje na žádosti o podporu, které již byly žadateli podány. Dále se nevztahuje na žádosti o podporu, které budou podány před nabytím platnosti výše uvedené změny.