Změna nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek

06. 01. 2020 | Novinky

Dovolujeme si Vás informovat, že nařízením vlády č. 335/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb., byly sníženy limity pro nadlimitní zakázky a to s účinností od 1. ledna 2020.

Pro žadatele a příjemce, kteří mají povinnost postupovat dle Pravidel pro výběr dodavatelů (viz odkaz), je rozhodující zejména změna limitu pro nadlimitní sektorovou zakázku, která se snižuje z částky 11.915.000 Kč bez DPH na 10.989.000 Kč bez DPH (změna se týká bodů 9, 10 a 58 aktuální verze PpVD). Minimální lhůta pro podání nabídek u výběrových řízení, která byla zahájená po 1. 1. 2020 a jejichž předpokládaná hodnota je větší nebo rovna částce 10.989.000 Kč bez DPH, tak musí být 30 dnů od data zveřejnění oznámení na profilu zadavatele.