Aktualizace dokumentů Průvodce zprávami z realizace, Monitoring projektu a Nejčastější chyby při vyplňování zpráv z realizace

06. 01. 2020 | Novinky

V návaznosti na aktualizaci Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část (s platností od 19.12.2019), dochází rovněž k aktualizaci dokumentů Průvodce zprávami z realizace, Nejčastější chyby při vyplňování zpráv z realizace a Monitoring projektu.

Věcné monitorování programů se provádí na základě soustavy indikátorů. Řídícímu orgánu OP PIK (MPO ČR) je třeba poskytovat přehled o skutečných hodnotách indikátorů v průběhu realizace projektu. Proto je ze strany žadatele/příjemce nezbytné vykazovat a aktualizovat hodnoty všech indikátorů povinných k naplnění i povinných k výběru ve všech zprávách z realizace a udržitelnosti (ZoR, ZZoR, ZoU a ZZoU).

Řídící orgán musí být schopen vyhodnotit plnění každého specifického cíle a na něj navázané indikátory jak v průběhu implementace, tak i po jejím ukončení. Žadatelé/příjemci jsou proto rovněž povinni ke každému indikátoru vyplnit do textového pole kvalitativní komentář.

Všechny výše uvedené metodické dokumenty v jejich plném aktualizovaném znění najdete na stránkách Agentury pro podnikání a inovace v záložce Metodika.