CZ EN

Výběr dodavatele

Uskutečnění výběrového řízení slouží k zajištění hospodárného, efektivního a účelného využití poskytnutých veřejných finančních prostředků. Realizace výběrových řízení na zakázky, na které bude poskytnuta podpora, podléhá pravidlům Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Žadatelé a příjemci dotace z OP PIK mají povinnost postupovat při výběru dodavatele podle Pravidel pro výběr dodavatelů, či podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Často kladené dotazy vztahující se k tématu výběru dodavatele v OP PIK jsou k dispozici v sekci Otázky a odpovědi.

Soubory