Vyhlášena Výzva VI programu podpory Nízkouhlíkové technologie

01. 07. 2020 | Novinky

Ve středu 1. července 2020 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu VI programu podpory NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 100 milionů korun. Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Plný text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.