Vyhlášena 30. výzva sítě Cornet

02. 07. 2020 | Novinky

Do 30. září 2020 je otevřena 30. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu. Tato nadnárodní výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a energetiky, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do VII. výzvy programu Spolupráce – Klastry Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Všechny podrobnosti o výzvě naleznete v tiskové zprávě MPO ze dne 2. 7. 2020 i na stránkách sítě Cornet zde.