Vyhlášena Výzva V programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik

16. 08. 2021 | Novinky

V neděli 15. srpna 2021 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu V programu ICT a sdílené služby – Digitální podnik. Řídící orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 300 mil. Kč.

Cílem Výzvy je podpořit zvyšování digitální úrovně malých a středních podniků působících na českých trzích prostřednictvím podpory nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní změnu celkového výrobního postupu, založení nové provozovny, rozšíření kapacity stávající provozovny, rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny nebo kombinací výše uvedených aktivit prostřednictvím podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Základní informace o Výzvě naleznete v našem letáku zde.

Celý text Výzvy včetně jejích příloh je k dispozici na stránkách Agentury pro podnikání a inovace i na webu MPO.