Aktualizace Harmonogramu výzev OP PIK

10. 08. 2021 | Novinky

Dne 10. 8. 2021 provedl řídící orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost aktualizaci plánu výzev OP PIK pro letošní rok.

Dne 15. 8. 2021 dojde k vyhlášení Výzvy V – Digitální podnik programu podpory ICT a sdílené služby. Zároveň dochází ke změně alokace ze 150 000 000 Kč na 300 000 000 Kč z důvodu sloučení s Výzvou V – Digitální podnik (Severozápad, Severovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko) programu podpory ICT a sdílené služby.

Aktuální verze Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2021 je Vám k dispozici na webu API v záložce Obecné informace o OP PIK i na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Aktualizaci změn naleznete v dokumentu Harmonogramu v záložce Přehled provedených změn.